Poligraf Beograd – poligrafsko ispitivanje

Detektivska agencija Seguridad Beograd

Profesionalno • Pouzdano • Diskretno

O nama

Poligraf (detektor laži) je instrument koji grafičkim putem istovremeno registruje više emocionalnih, autonomnih promena u organizmu osobe koja se na ovaj način ispituje.

Poligraf – poligrafsko testiranje

Poligraf registruje simptome koji nastaju kao posledica promene u unutrašnjim funkcijama organizma.

Na poligrafu na dati  stimulans dobija se odgovor koji nije pod kontrolom centralnog nervnog sistema. Poligraf aparat meri intenzitet emocija na osnovu praćenja promena disanja, pulsa, krvnog pritiska i električni otpor kože dok osoba odgovara na postavljena pitanja. Takođe je važno naglasiti da je gotovo nemoguće prevariti poligraf, a to proizilazi iz jednostavne fiziološke činjenice da je nemoguće odjednom kontrolisati sva četiri parametra koji se ispituju tokom poligrafskog testiranja.

Poligraf kao uređaj idealno je sredstvo u brojnim situacijama koje iziskuju hitne i precizne odgovore. Poligrafski nalaz pomaže da se postupak donošenja odluke svede na najkraći mogući vremenski period.

Od pojave poligrafa u Srbiji pa do danas, prisutne su polemike po pitanju dopuštenosti njegovog korišćenja. Ni novi Zakon o krivičnom postupku (ZKP) kao ni ZKP iz 2001. godine, nema odredbe o poligrafu – niti se dozvoljava niti se zabranjuje upotreba poligrafa.

U svom radu Seguridad doo Beograd koristi model LX4000 kompanije Lafayette, sa najnovijim softverom, svetskog lidera u ovoj oblasti, verifikovan za službenu upotrebu širom sveta. 

Poligrafsko testiranje Detektivska agencija


CQT

Postupak poligrafskog testiranja

Danas je tehnika postavljanja testova dostigla vrhunac u pogledu detaljne razrade. Postoji čitav niz testova od kojih su najčešći metoda vrhunca napetosti (eng. POT – Peak of Tension Test) i test kontrolnih pitanja (eng. CQT – Control Question Test) koji kombinuje niz relevantnih i irelevantnih pitanja i kontrolno pitanje.

Metodu koju mi najčešće primenjujemo je test relevantnih i irelevantnih pitanja (CQT). Ovaj metod se zasniva na postavljanju jasnih pitanja o okolnosti dela koje se istražuje i to u nizu sa drugim irelevantnim pitanjima.

Veština ispitivača, iskustvo i izbor metode su od najvećeg značaja za uspeh testiranja, dok je najvažnija dobra interpretacija (očitavanje) poligrama. To zahteva od ispitivača iskustvo uz poznavanje psihologije i fiziologije.

Za uspešno poligrafsko testiranje, koje je u 97 % slučajeva verodostojno, od presudne je važnosti stručnost i iskustvo ispitivača / poligrafiste.

Usluge poligrafskog testiranja u našem preduzeću su poverene najstručnijem ispitivaču Slobodanu Zečeviću, koji ima više od 30 godina staža i prakse u Kriminalističkoj Upravi Policije MUP Beograd, gde je radio na rešavanju najsloženijih krivičnih slučajeva, a broj ispitanika, koji premašuje hiljade ispitanih lica, svrstava ga među najbolje stručnjake ne samo u Srbiji već i u Istočnoj Evropi.Test

Poligraf test

Nakon što dobije pisanu saglasnost ispitanika poligrafski ispitivač ukratko upoznaje lice sa radom uređaja i tek nakon toga pristupa se testiranju. Ispitanik se povezuje sa aparatom koji precizno registruje i meri promene u fiziološkim reakcijama i daju mu se instrukcije da na pitanja odgovara kratko sa „Da“ i „Ne“. Pitanja se spremaju pre samog testa, prema određenim metodama, na osnovu intervjua sa licem koje se testira i na osnovu toga se sastavljaju pitanja koja su u vezi sa specifičnošću konkretnog slučaja i ličnošću ispitanika.


Nakon završenog testiranja sastavlja se Izveštaj o izvršenom poligrafskom ispitivanju u pisanom obliku. Izveštaj se sastoji od nalaza u kome se navode indikatori na postavljena pitanja pojedinačno, mišljenja i procena ispitivanja.Izjava

Dobrovoljni pristanak na poligraf

Mora se imati u vidu da je princip dobrovoljnosti neprikosnoven. Dobrovoljni pristanak ispitanika može se postići adekvatnim pristupom i dobrim objašnjenjem zašto se treba testirati, principom rada i tehnike poligrafskog testiranja, nikako prinudom, putem ucene, zastrašivanjem i sl.


Po pravilu, nevino osumnjičene osobe pristaju na testiranje poligrafom zato što smatraju da će na taj način brzo dokazati svoju nevinost, a osoba koja je kriva pristaje na testiranje jer smatra da će odbijanje testiranja biti protumačeno kao indicija krivice.


Da bi se ispoštovao princip dobrovoljnosti, Zapisnik o poligrafskom testiranju, sadrži i Izjavu o dobrovoljnom pristanku na poligrafski test. Ako lice ne potpiše izjavu o dobrovoljnom pristanku na testiranje, neće biti podvrgnuto poligrafskom ispitivanju.


U bilo kojoj fazi ispitanik može u toku ispitivanja da odustane od daljeg poligrafskog testiranja ako izjavi da pisanu saglasnost koju je prethodno dao – povlači.Kategorije

Lica koja su nepodobna za poligrafsko testiranje

Pojedine kategorije lica nisu podobne za poligrafsko testiranje zbog svojih psihofizičkih nedostataka, koje su stalne ili trenutne i zbog tog razloga nisu u stanju da normalno reaguju. Poligrafsko testiranje se ne preporučuje osobama sa ozbiljnim srčanim problemima (ugrađen pacemaker, velika aritmija i sl.), psihičkim bolesnicima, trudnicama i deci mlađoj od 15 godina.Profesionalno

Pouzdano

Diskretno