Usluge poligrafskog testiranja

Profesionalno • Pouzdano • Diskretno

POLIGRAF

Poligrafsko testiranje kandidata za posao

Poligrafsko testiranje kandidata prilikom zapošljavanja osigurava odabir poštenih, zrelih i pouzdanih kandidata. U odnosu na tradicionalno proveravanje kandidata putem ličnog postavljanja pitanja, putem intervjua, poligrafsko ispitivanje je preciznije i daje odgovore na pitanja koja Vas zanimaju.Poligrafsko testiranje kandidata za posao

Prednosti poligrafskog testiranja kandidata

Pravovremeno otkrivanje nepoželjnih kandidata svakako je sjajna preventivna mera kojom minimalizujete kasnije zloupotrebe položaja od strane zaposlenog te čitav niz bespotrebnih neugodnosti. Poligrafsko ispitivanje u sklopu postupka zapošljavanja ima za cilj smanjivanje rizika zapošljavanja lošeg radnika. Iskustva su pokazala da su prednosti koje poligraf donosi prilikom zapošljavanja sledeće:

 • Otkriva informacije koje nisu inače dostupne – Poligrafu, odnosno poligrafskom ispitivaču su dostupne informacije koje su inače poznate samo ispitaniku, kandidatu za posao.

 • Odvraća nepoželjne kandidate – Već samom informacijom o redosledu postupka za prijem u radni odnos gde je sastavni deo i poligrafsko ispitivanje, moguće je odvratiti od apliciranja kandidate koji bi tokom istog bili odbijeni. Važno je istaći ispravan način informisanja kandidata prilikom apliciranja za posao ili još ranije, o tome da kao deo prijemnog postupka u firmu obavezno je i poligrafsko testiranje.

 • Olakšava proveru podataka o kandidatu – Kandidati se danas, pogotovu ako je reč o „osetljivim“ poslovima, na različite načine proveravaju, gde se ne podrazumeva bezbednosna provera, već svako prikupljanje informacija o kandidatu koje ne potiču od njega samog i nisu sastavni deo formalne dokumentacije (diplome, svedočanstva, sertifikati i sl.) koje kandidat prilaže uz CV.

 • Poligrafsko ispitivanje daje više korisnih informacija – Poligraf jednostavno „ima pristup“ informacijama koje su dostupne jedino ispitaniku i eventualno uskom krugu ljudi.

 • Identifikovanje problematične osobe – Poligrafom je moguće utvrditi da li se radi o osobi koja je problematična i to u vrlo kratkom vremenu.

 • Jeftinije je od drugih postupaka – Postupak poligrafskog ispitivanja je kratak (1-2 sata), a cena je ista bez obzira na „složenost“ ispitanika, što u krajnjem slučaju rezultira značajnom uštedom u vremenu i naravno novcu.

 • Efikasniji je od terenske provere i diskretan – Poligraf je diskretna metoda, bez uplitanja treće osobe, što garantuje da su eventualna kompromitujuća saznanja prikupljena poligrafskim ispitivanjem dostupna samo ispitivaču i u nekim slučajevima poslodavcu. Terenskim proverama obuhvata se veći krug ljudi što povećava mogućnost nelagode za proveravanu osobu.

Područja koja se proveravaju poligrafom

Svako radno mesto, odnosno svaki poslodavac propisuje određene uslove koje budući zaposlenik treba zadovoljavati. Neki od njih (školska sprema, fakultet, radni staž…) lako su proverljivi, međutim veliki broj uslova nemoguće je proveriti u zadatim uslovima i vremenu. To je moguće pomoću poligrafskog ispitivanja sa vrlo visokim stepenom pouzdanosti. Poligrafom se najčešće proverava iskrenost ispitanika u sledećim područjima:

 • Lojalnost prethodnim poslodavcima
 • Disciplinski problemi i prekršaji na poslu
 • Izmena biografskih podataka (CV)
 • Kvalifikacije, obrazovanje i radno iskustvo
 • Razlozi napuštanja prethodnog poslodavca
 • Pravi motivi zapošljavanja
 • Učestvovanje u kriminalnim aktivnostima
 • Kontakt sa kriminalnim miljeom
 • Podmićivanja i podmitljivost
 • Sklonost konzumiranju alkohola, droga i kockanje
 • Industrijska špijunaža

Zakon o poligrafu

Od pojave poligrafa u Srbiji pa do danas, prisutne su polemike po pitanju dopuštenosti njegovog korišćenja. Ni novi Zakon o krivičnom postupku (ZKP) kao ni ZKP iz 2001. godine, nema odredbe o poligrafu – niti se dozvoljava niti se zabranjuje upotreba poligrafa. Tako i primena poligrafa, kada je u pitanju zapošljavanje, nigde nije propisana, međutim nije ni zabranjena iako neki upotrebu poligrafa prilikom zapošljavanja pokušavaju da predstave kao nehumanu i brutalnu , vrednost poligrafa nemoguće je osporiti. Naime, na isti način dalo bi se razgovarati i o humanosti ostalih postupaka kojima su podvrgnuti potencijalni zaposlenici.

Poslodavac svoje nastojanje da poligrafski testira buduće zaposlene može formalizovati na način da tu obavezu unese u Uslove koje propisuje za određeno radno mesto, između ostalih uslova da stoji i Obavezno poligrafsko testiranje kandidata za posao.