Poligafsko testiranje zaposlenih

 • Poligrafsko testiranje zaposlenih
  Poligrafsko testiranje zaposlenih

Preduzeća širom sveta radi zastite svojih podataka troše značajna sredstva i štite se različitim sistemima nadzora i zaštite i u tu svrhu zapošljavaju stručnjake iz područja bezbednosti. Ipak se svejedno dešavaju incidenti koji su rezultat nepoštenja zaposlenih.

Pokazalo se skoro nemoguće identifikovati zaposlenog koji je spreman izneveriti svog poslodavca, i ako su neki od njih i bliski sa poslodavcem i stekli njegovo puno poverenje, dugo su u firmi i sl. Poznato je kako znatan broj zaposlenih tokom rada u preduzeću postaje nemaran i počne zanemarivati propisane bezbednosne postupke. Potpuno je jasno da je kao prevencija bilo kakvih neželjenih sitacija, ali i u situacijama incidenata poligraf alat od nemerljive pomoći. 

Prednosti poligrafskog testiranja zaposlenih

Neki poslodavci strahuju da će primenom poligrafa u firmi narušiti pozitivnu radnu atmosferu, medjutim moguće je poligrafsko testiranje unapred propisati ili najaviti, i to svim zaposlenim ili članovima menadžmenta ili samo odredjenim kategorijama u firmi. Naime, ukoliko medju zaposlenim postoji jasna svest kako će oni, u neko vreme, biti rutinski ispitani na poligrafu, ili periodično ili ako se desi incident u firmi, bitno utiče na njihovo nečinjenje postupaka koji bi ugroziti njihov status kod poslodavca. Takodje, isti efekat kod zaposlenih stvorit ce njihova spoznaja da je poligrafsko ispitivanje prvi korak poslodavca ukoliko dodje do bilo kakve nepravilnosti ili incidenta koji narušava ugled ili poslovanje firme.

Periodično testiranje zaposlenih prvenstveno su usmerena prema zaposlenima koji ce izigrati poslodavčevo poverenje, a s druge strane imaju i efekat odvraćanja, pa će tako prestupi, koji bi inače bili počinjeni, biti unapred sprečeni.

Poligrafsko testiranje zaposlenih može dokazati ili odbaciti sumnju u počinjenje dela kao sto su:

 • Odavanje tajnih podataka u vlasništvu preduzeća,
 • Odavanje intelektualnih vlasništva,
 • Odavanje informacija o učestvovanja na tenderima i ponudjenim cenama,
 • Odavanje informacija o tehnici i tehnologiji
 • Odavanje informacija o novim proizvodima
 • Odavanje informacija o broju zaposlenih, platama i ugovorima
 • Interne kradje u preduzeću i prevare
 • Istrage pronevera
 • Provere istinitosti izjava

Zakonska regulative poligrafskog testiranja zaposlenih

Kao i kod primene poligrafa prilikom zapošljavanja, Zakoni su jednako nedorečeni I kada je u pitanju ispitivanje već zaposlenog kadra. Od pojave poligrafa u Srbiji pa do danas, prisutne su polemike po pitanju dopuštenosti njegovog korišćenja. Ni novi Zakon o krivičnom postupku (ZKP) kao ni ZKP iz 2001. godine, nema odredbe o poligrafu – niti se dozvoljava niti se zabranjuje upotreba poligrafa.

Poslodavac svoje nastojanje da poligrafski ispita svoje zaposlene periodično ili u slučaju incidenta može formalizovati na način da tu obavezu unese u Ugovor o radu I reguliše je Pravilnikom o radu. Tada nalaz poligrafa može biti valjan dokument za dalje postupanje. U svim drugim situacijama, odnosno u slučajevima kada poligraf nije odredjen Ugovorom o radu, zaposleni mogu i ne moraju pristupiti ispitivanju.